Dược phẩm & Y tế

LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM & Y TẾ

Năm 2016, Việt Phương Group (VPG) tham gia mua Cổ phần và trở thành Cổ đông chiến lược của Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm). VPG đã cùng các Cổ đông của Vinapharm tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ của Doanh nghiệp này sau giai đoạn Cổ phần hóa:

  1. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành sau cổ phần hóa.
  2. Tăng cường kết nối với các đơn vị thành viên và đối tác tiềm năng.