VPG là Tập đoàn đa ngành, hoạt động trên nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống kinh tế xã hội; có hệ thống các công ty cả trong và ngoài nước; với quy mô không ngừng được mở rộng.

Trong mỗi lĩnh vực, chúng tôi luôn nỗ lực tìm chọn những nhân sự phù hợp nhất để giao phó trọng trách. Họ là những người không chỉ có quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn sâu, có tinh thần trách nhiệm cao mà còn luôn đề cao tính trung thực, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ được giao; có khả năng chịu áp lực và tính kỷ luật cao… Đội ngũ này đã, đang và sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong suốt thời gian qua cũng như mãi sau này.

Người Việt Phương luôn đề cao uy tín; nỗi lực không ngừng để xây dựng môi trường nhân văn và luôn coi hiệu quả là đích đến của mọi hoạt động.

hiệu quẢ

NHÂN VĂN

UY TÍN

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Trưởng nhóm Logistics (Ưu tiên Nam)

Mức lương: Thỏa thuận | Huế
10/10/2022

Giám đốc Chiến lược Marketing

Mức lương: Thỏa thuận | Hà Nội
10/10/2022

Chuyên viên Tài chính (Ưu tiên Huy động vốn)

Mức lương: Thỏa thuận | Hà Nội
10/10/2022

Chuyên viên Nghiên cứu và Phân tích thị trường

Mức lương: Thỏa thuận | Hà Nội
10/10/2022
1 2 3 5