VPG là tập đoàn đa ngành với nhiều vị trí và nhiệm vụ khác nhau. Mỗi lĩnh vực chúng tôi luôn chọn những con người phù hợp nhất: Có quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao. Họ là nền tảng cho sự phát triển của tập đoàn trong suốt thời gian qua. Nhiệt huyết, tỉ mỉ và sáng tạo dưới sự dẫn dắt của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo có kinh nghiệm, quyết liệt và nhạy bén tạo nên một VPG vững chắc. Con người VPG luôn đề cao tính nhân văn, nó được coi là một tôn chỉ cho mọi hoạt động của con người VPG, văn hóa của Tập đoàn.