Bất Động Sản

LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

Một trong những dự án lâu đời nhất của Việt Phương là Sơn Trà Resort & Spa do CTCP Sơn Trà làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 14ha đất và 20ha mặt biển, trải dài 1,3km bờ biển Sơn Trà (Đà Nẵng), từ đầu những năm 2000 đã được Chủ đầu tư xin đất.

Hoạt động Bất Động Sản cụ thể bao gồm

  • Bất động sản Du lịch, nghỉ dưỡng;
  • Bất động sản hạ tầng và công trình công nghiệp;
  • Kinh doanh Bất động sản

CÁC DỰ ÁN

  1. Khu du lịch và nghỉ dưỡng Sơn Trà Resort & Spa – Đà Nẵng
  2. Công trình Tòa thị chính Viên Chăn, Nước CHDCND Lào