Năng lượng

LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

Việt Phương Group (VPG) luôn quan tâm đến việc phát triển bền vững, một mặt thúc đẩy phát triển dựa trên khai thác các nguồn tài nguyên đồng thời vẫn đảm bảo duy trì Hệ sinh thái của Quốc gia.

Mục tiêu của VPG là trở thành một trong những Doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh trên thị trường về cung cấp nguồn năng lương điện; đẳng cấp quốc tế về mô hình kinh doanh và phương thức quản lý; tiên phong trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo mới.

Việt Phương (VPG) hướng tới tiêu chuẩn hóa, tự động hóa hệ thống quản lý dự án, quản lý tài sản và quản lý vận hành đối với các nhà máy phát điện; Xây dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp phát triển bền vững, từng bước đóng góp vào sự thịnh vượng của quốc gia bằng cách phát triển các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, có trách nhiệm cao với môi trường, cộng đồng và xã hội.

 

CÁC DỰ ÁN NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG 

Các Dự án được chia theo 04 nhóm chính:

  1. Thủy điện
  2. Điện gió
  3. Điện mặt trời
  4. Điện khí

Hệ thống nhà máy phát điện hoạt động hiệu quả và liên tục; Đội ngũ kỹ thuật vận hành có trình độ chuyên môn cao, trách nhiệm;

Hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ và liên tục được bảo dưỡng theo các quy trình quản trị chất lượng nghiêm ngặt.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bên cạnh hệ thống các nhà máy đã phát điện, VPG đang triển khai mạnh mẽ các nhà máy mới và các dự án quy mô lớn.

Tất cả các công trường xây dựng, nhà máy của VPG đều được thi công với mục tiêu AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – TỐC ĐỘ.

Việt Phương Group cũng đang lựa chọn những dự án quy mô lớn, mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á để tiến hành nghiên cứu và phát triển.