Tầm nhìn

Việt Phương là tập đoàn hùng mạnh về đầu tư và kinh doanh ở trong nước và ngoài nước; phát huy tối đa tiềm năng của Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Các thành viên được sống hạnh phúc và thịnh vượng.

Sứ mệnh

Việt Phương đầu tư và kinh doanh trong các lĩnh vực Khoáng sản, Bất động sản, Ngân hàng – Tài chính và các lĩnh vực có lợi thế khác nhằm phát huy cho mỗi thành viên điều kiện đầy đủ nhất để làm việc đạt hiệu quả cao; phát triển được tài năng và hạnh phúc.

Giá trị cốt lõi

Khát vọng: VPG với hoài bão “trở thành tập đoàn hùng mạnh” bậc nhất , nâng tầm cuộc sống người Việt. Với thôi thúc mãnh liệt và toàn bộ tâm huyết VPG luôn nỗ lực hết mình để thực hiện ước muốn đó
Hiệu quả: VPG lấy hiệu quả là mục tiêu hàng đầu. Với bộ máy tinh gọn, chất lượng VPG luôn đề cao những cải tiến tối ưu, những sáng tạo mang tính đột phá. Hiệu quả trong công việc là cốt lõi cho sự phát triển đường dài
Nhân văn: Lấy giá trị nhân văn làm điểm tựa, VPG phát triển dựa trên lộ trình dài hạn. Lấy môi trường và con người làm gốc để xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp.